Kamper

Norsk Topphockey

 

10 år med «Korken»

Ti år har gått siden Lars-Peder Nagel, Tommy Edlund og Kristian Arntsen første gang møtte lokale 9-klassinger i prosjektet Behold korken på. I praksis betyr det at nærmere 13 000 ungdommer har blitt inspirert til å sette seg mål i livet. Og blitt fotalt at man må være villig til ofre noe for å nå dem. 

Om å tørre tro på seg selv og gå for drømmen rett og slett. Og som tittelen indikerer er avhold fra alkohol i ung alder et av rådene ungdommene får med seg hjem fra DNB Arena.

Komikeren Kristian Arntsen har vært med på korken samtlige sesonger. I alt ni spillere har vært innom. Denne vinteren er det Eirik Salsten og Henrik Medhus som sammen med Kissa Nissemann og produsent Kjetil Garvik treffer ungdommene.

9-klassingene på Tastarustå var først ut til å besøke Eirik Salsten, Kristian Arntsen og Henrik Medhus i jubileumssesongen for Behold korken på. (foto: Kjetil Garvik)

Ti år med Behold korken på for løgnas Kristian Arntsen. Her er Kissa Nissemanns Sulten-sangen fra møtet med 9-klassingene fra Tastarustå.