Kamper

Norsk Topphockey

 

Timeout

Stavanger Universitetssykehus har sin egen losje i DNB Arena, gitt av Oilers ved innflytting høsten 2012. Timeout er et populært tilbud for sykehusets pasienter og pårørende, med fullt belegg både på kamper og andre arrangement i arenaen.

 

Har du spørsmål om bruken av Timeout eller ønske om å komme på besøk i losjen, ta kontakt med Oilers’ informasjons- og samfunnskontakt Kjetil Garvik. 

Populært innslag på kamp. Petter Røste Fossen og Ruben Smith hilser på i Timeout-losjen våren 2017. (foto: Kjetil Garvik)
Timeout-losjen ligger staselig til ved siden av Restaurant Legenden. Skilleglass og spesielt tilrettelagt ventilasjon sørger for nødvendige krav til luftkvalitet for brukerne. (foto: Kjetil Garvik)
Prima utsikt for brukerne er med på å gjøre Timeout til et populært tilbud for pasienter og pårørende ved sykehuset. (foto: Kjetil Garvik)