Kamper

NYHET: Oilers Rookie Ticket

Behold korken på

Behold korken på så dagens lys høsten 2006 og er sammen med Oilersspillernes Veldedighetsfond gjengangeren i klubbens samfunnsrettede prosjekter.

Kort fortalt handler «Korken» om å  sette seg mål og være villig til å forsake noe for å komme dit man drømmer om. Målgruppen er ungdomskoleelever, primært 9. klasse, og som tittelen indikerer er avhold fra alkohol i ung alder et budskapene.

Gå for drømmen din!

Alkohol og rus er derimot ikke det eneste oilersspillere i samarbeid med løgnas Kristian Arntsen har på agendaen under de populære foredragene. Det viktigste de snart 10 000 elevene som har vært innom gjennom årene er blitt inspirert til, er å tørre tro på seg selv og gå for drømmen!.

Denne sesongen er det våre lokale profiler Henrik Medhus og Ruben Smith som forteller om sine ungdomsdrømmer. Og hvilke prioriteringer de har gjort for å lykkes. Nevnte løgnas Arntsen sørger for at det hele skjer med et solid glimt i øyet!

Har du spørsmål om prosjektet Behold korken på, ta kontakt med Oilers’ informasjons- og samfunnskontakt Kjetil Garvik. 

Alltid god gang når ungdomskoleelever deltar på Korken i DNB Arena. Her er Tatstarustå på besøk, oktober 2016. (foto: Kjetil Garvik)
Henrik Medhus (f.v.) Kristian Arntsen og Ruben Smith er sammen med prosjektleder Kjetil Garvik teamet bak "Behold korken på" sesongen 2016/17. (foto: KJetil Garvik)