Kamper

Pucklauget

Pucklauget er etablert for å være et talerør for bedriftene i Oilers’ samarbeidsnettverk.

Laugets mandat er

  • å være en sparringspartner til markedsavdelingen i Oilers.
  • å bidra med evaluering og utvikling av årlige aktivitetsplaner.
  • å bidra til erfaringsutveksling mellom samarbeidsnettverket og Oilers.

Lauget består av åtte representanter. Lauget velges for to år om gangen.

Tone Bengtsson
Tone Bengtsson

Tone Bengtsson –  80:20 Procurement Sevices

tbengtson@8020procurement.no

Har vært i nettverket siden 2007.

– Det har vært et helt bevisst valg fordi samarbeidsnettverket fungerer godt. Alle blir inkludert og det er lett å få nye relasjoner.Man får møte med andre sponsorer og det er mange treffpunkt I løpet av en sesong. I tillegg er ishockey som ramme, i DNB Arena, ikke feil!

Tord Løberg
Tord Løberg

Tord Løberg – Q10 personell

Tord@q-10.no

Har vært med i nettverket siden 2013.

– Q10-personell er med for å bygge gode relasjoner, i et vinnende miljø med samarbeidspartnere og kunder.

Frode Larsen
Frode Larsen

Frode Larsen – Premiere Produkter

frode@premiere-produkter.no

Premiere Produkter begynte som sponsor i 2004/2005 sesongen.

– Vi var usikre og spente på hva dette ville gi oss igjen i og med at vi var ukjente med denne type nettverksbygging. 10 år etter er vi fortsatt med og handler og kjøp av andre i nettverket. Det kommer uansett ikke av seg selv, man må være tilsted på de tilstelninger som Oilers legger opptil og bli kjent med folk. For oss har det vært en suksess.

Rune Vatnamot – Profitbase

rv@profitbase.no

Profitbase – en aktiv partner for Oilers, kunder og nettverket.

Sammen er vi sterke!

Kristine Moe Sirnes – DNB 

(tekst og bilde mangler)

Bjarte Gudmundsen – Bouvet

(Tekst og bilde mangler)

Arve Myrland – GET

(Tekst og bilde mangler)

Cato Brattås – SFF

(Tekst og bilde mangler)