Kamper

Fjordkraft ligaen Norsk Topphockey

Oilersspillernes Veldedighetsfond

Oilersspillernes Veldedighetsfond er pionerprosjektet og bærebjelken i klubbens samfunnrettede arbeid. Fondet ble opprettet i 2008, som et resultat av spillernes ønske om å kunne bidra med noe. Om å kunne gi noe tilbake.

 

Under slagordet «Vi gir tilbake» har veldedighetsfondet siden den gang ikke bare gitt penger til ulike veldedige formål, det har også stadfestet Oilers’ samfunnsengasjement som noe bygget nedenifra. Det er vi som klubb stolte av!

Hockey Mot Kreft, Kirkens Bymisjon og Kreftomsorg Rogaland er blant organisasjonene som flere ganger har mottatt støttemidler fra spillerfondet.

Har du spørsmål om Oilersspillernes Veldedighetsfond og arbeidet det driver, ta kontakt med Oilers’ informasjons- og samfunnskontakt Kjetil Garvik. 

Hockey Mot Kreft er blandt de faste motakerne av midler fra Oilersspillernes Veldedighetsfond. Her mottar daglig leder Rune Jonsdal julegave for 2015. (Oddmund Sola)

Oilersspillernes Veldedighetsfond er også drivere av Puckveggen – Vi gir tilbake. Inntektene fra denne går sesongen 2017/18 til Vi tror deg-stiftelsen.

Du kan lese mer om dette prosjektet på denne linken.