Kamper

Norsk Topphockey

 

Oilersspillernes Veldedighetsfond

Oilersspillernes Veldedighetsfond er pionerprosjektet og bærebjelken i klubbens samfunnrettede arbeid. Fondet ble opprettet i 2008, som et resultat av spillernes ønske om å kunne bidra med noe. Om å kunne gi noe tilbake.

 

Under slagordet «Vi gir tilbake» har veldedighetsfondet siden den gang ikke bare gitt betydelige pengegaver til veldedige formål, det har også stadfestet Oilers’ samfunnsengasjement som noe bygget nedenifra. Det er vi som klubb stolte av!

Ønsker du å gi en gave til Oilersspillernes Veldedighetsfond og hjelpe oss å gi noe tilbake? Du kan gjøre det enkelt på Vipps #10161

Oilersspillernes Veldedighetsfond er også drivere av Puckveggen – Vi gir tilbake. I skrivende stund går inntektene fra denne til Varmestuens Venner.

Har du spørsmål om arbeidet til Oilersspillernes Veldedighetsfond eller Puckveggen, ta kontakt med Oilers’ informasjons- og samfunnskontakt Kjetil Garvik.